Elektronické systémy

Zabezpečovací systémy

Firma DATA - elektronik dodává a instaluje elektronické zabezpečovací systémy od nejjednodušších, levných tzv. „komerčních“ zařízení, až po rozsáhlé systémy nejvyšší generace, homologované pro použití v objektech s nejvyššími riziky. Jedná se o zařízení např. PARADOX SECURITY SYSTEMS, DigitaL SECURITY CONTROLS, VISONIC, ELECTRONICS LINE, miCrotech securitY, ADVANCED DESIGN ELECTRONIC, C&K systems a pod. Poplachový signál je možné vyvést na lokálně zabudovanou sirénu, nebo dle požadavku objednatele na zvolenou účastnickou telefonní stanici, případně na pult centralizované ochrany a to buď opět po telefonní lince, nebo pomocí radiového přenosového zařízení. Pořizovací náklady na radiové spojení jsou sice o něco vyšší, avšak toto řešení je mnohem rychlejší a spolehlivější. Převážná většina našich instalací je napojena na počítačový monitorovací systém naší firmy, který je schopen v případě technické závady tuto přesněji specifikovat, případně softwarově odstranit nebo dle požadavku obsluhy  systém přeprogramovat. Tímto dochází k  podstatnému zkvalitnění a zlevnění servisu.

 

Systémy kontroly vstupu a evidence docházky

Cílem kontroly vstupu je řízení přístupu osob do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením případně informacím na základě jim přidělených přístupových práv. Přístupové systémy umožňují sledovat pohyb osob v definovaných prostorových zónách.Přístupová práva lze dynamicky (ve zvoleném čase ) měnit.

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování. Čtečky snímají údaje o čase a důvodu průchodu. Systém řeší otázky efektivnosti administrativních operací při zpracování docházky a mzdové agendy.

Nosiče informací  lze dle požadavku a účelnosti použít různých typů a výrobců: magnetická nebo čipová karta - kontaktní, indukční nebo karta s infračerveným přenosem - bezkontaktní.

Jako optimální se v poslední době  jeví systém, využívající paměťového média typu Touch Memory (TM), jehož výrobcem je americká firma Dallas Semiconductors. Je zalisováno do nerezového pouzdra o průměru 18 mm a tloušťce 3 mm. Toto provedení zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození, agresivnímu prostředí, elektrickému a magnetickému poli. V tom má  TM velkou výhodu před různými typy karet, např. magnetickými. TM je nosičem unikátní informace zaručené výrobcem, tedy je naprosto vyloučena možnost dvou nebo více shodných médií. Programové vybavení pod WINDOWS je samozřejmě součástí dodávky.

Systém kontroly strážní služby

Systém instalovaný naší firmou úzce souvisí s výše uvedeným systémem kontroly a evidence docházky. Využívá rovněž identifikační médium typu TM fy Dallas Semiconductors. Těmito čipy se osadí kontrolní body obchůzkové trasy strážného, který pomocí přenosného snímače zaznamená průchod tímto místem s přiřazením časového údaje. Dle potřeby je možno informace z přenosného snímače pomocí infrapaprsku přenést do počítače a dále zpracovat a archivovat. Systém je dodáván a instalován včetně uživatelského software. Výhodou toho systému je vysoká spolehlivost, funkce bez jakýchkoli kabelových tras a příznivá cena. Samozřejmostí je kompatibilita s docházkovým systémem.

 

Kamerové sledovací systémy

Sledování a záznamu obrazu hraje v ochraně majetku a osob velmi důležitou roli zejména v případech, kde nelze z různých důvodů použít klasickou elektrickou zabezpečovací signalizaci (EZS nelze zapnout v době provozu, EZS nechrání majetek před osobami, které jsou oprávněni ji vypnout - zaměstnanci ). V těchto případech přicházejí ke slovu systémy průmyslové televize - CCTV. Naše firma nabízí celý sortiment aplikací od nejjednodušších (kamera, monitor, videorekordér) až po nejnáročnější systémy, které umožňují přepínání, zobrazení a záznam obrazu mnoha desítek kamer. K tomuto účelu jsou používány přepínače, kvadrátory, multiplexery, videosenzory, timelapsy a další prvky určené specielně k tomuto účelu. Jednotlivé komponenty systémů dodáváme dle požadavků a možností zákazníka v několika cenových kategoriích dle typu a výrobce zařízení. Pro náročné aplikace dodáváme produkty renomovaných výrobců (BURLE, SONY, PANASONIC, PHILIPS, SICURIT).

Z našich dlouholetých zkušeností v oblasti průmyslové televize jsme schopni Vám navrhnout pro konkrétní prostory optimální řešení videosystému, který umožní sledovat i vzdálená pracoviště na jednom monitorovacím místě. Propojení je možné pomocí koaxiálního kabelu, twistovaného dvoudrátu, optického kabelu, telefonní linky nebo bezdrátově, a to obvykle v pásmu 2,4 GHz .

 Elektronická ochrana zboží

Dle druhu, tvaru, velikosti a materiálu zboží dodáváme a instalujeme několik velmi účinných systémů elektronické ochrany. Dle principu činnosti je lze v zásadě rozdělit na dva základní typy - radiofrekvenční a magnetický. V obou případech jsou u východu chráněného prostoru umístěny vkusné antény, jejichž citlivost je seřízena při instalaci s ohledem na konkrétní podmínky. Ochranné prvky se volí podle jednotlivých druhů zboží s ohledem na estetické působení a charakter obchodu. Aktivními prvky mohou být samolepící etikety, magnetické proužky, ochranné kotouče, ochranná pouzdra a pod. Pokud tyto prvky nejsou deaktivovány nebo sejmuty specielním uvolňovačem při placení, dojde v prostoru mezi anténami k detekci a okamžitému spuštění signalizace. Tyto systémy sníží podstatnou měrou ztráty zboží, sníží náklady na pracovníky, jejichž náplní je sledovat kupující, spolehlivě odhalí zloděje a neobtěžuje poctivé zákazníky. Vysoká účinnost vyvolá rovněž zastrašující efekt, který je součástí ochrany před příležitostnými i profesionálními zloději. 

 

Společné televizní antény

Jednou ze součástí kompletních slaboproudých instalací jsou i systémy  Společných televizních antén ( STA ) a satelitního příjmu . Naše firma poskytuje řešení STA od malých rozvodů  ( rodinné domy) až po složité rozvětvené systémy velkých obytných nebo průmyslových objektů. V poslední době, a to i u menších aplikací, se stále více přikláníme k hvězdicovým rozvodům, které lze současně využít i pro satelitní příjem. To znamená, že v každém přípojném místě (účastnická zásuvka) je k dispozici kvalitní signál všech pozemních TV stanic, VKV a satelitních programů.Tyto komfortní technologie osazujeme kvalitními  komponenty jednak českých ( BEN electronic, SOLID ) ale i  světových výrobců televizní techniky ( Alcad, Spaun, Sweiger atd ). Samozřejmostí všech instalovaných prvků je homologace ČTÚ.

Strukturovaná kabeláž

Jedná se o nový způsob počítačového propojení s přenosovou rychlostí až 300 MHz. Univerzálnost kabelážního systému umožňuje libovolnou kombinaci protokolu přenosu dat. Předností strukturované kabeláže je především její transparentní a přehledné uspořádání s možností snadného rozšíření a změny zapojení konfigurace sítě, dále pak je schopna přenášet nejen data, ale i hlas (telefon) a obraz (CCTV). Jelikož je využito stejné přenosové médium jak pro data, tak pro telefony, je možné ve stejném místě zapojit datová i komunikační koncová zařízení, neboť k fyzickému propojení dochází v propojovacím poli datového rozvaděče. Topologie strukturované kabeláže je hvězdicová. Ve středu hvězdy je umístěn datový rozvaděč, odkud se paprskovitě rozbíhá přenosové médium, kterým je 4-párový kroucený kabel, který je ukončen zásuvkami, do nichž jsou zapojeny počítače a telefony. V případě nutnosti propojit větší vzdálenost, než 100m, je třeba vytvořit nový segment stejných vlastností a segmenty vzájemně propojit optickým kabelem, tzv. páteřním rozvodem.

Při projekci a montáži těchto systémů postupuje naše firma dle ustanovení  mezinárodní normy ISO / IEC 11801 a jejího evropského standardu CELENEC EN 50173. Veškeré aktivní i pasivní prvky včetně kabelů jsou homologovány pro použití v těchto systémech (CAT.5 až CAT.7). Kabelážní systém instalovaný z produktů našich dodavatelů je certifikovaný ČTU 1997 N  T 933.